Zyphion je ... Čo je Tsifion?
Tsifi'on (Gen 46:16) - Cephon.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.