Tsemaraim je ... Čo je Tsemaraim?
Tsemara'im-a) (Exodus 18: 22) - analóg. Avvim; b) (2 Chronicles 13: 4) - jeden z vrchov v krajine Efraimovej.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.