Tsareda je ... Čo je Tsareda? .
Tsar'eda (3Tsar 11: 26) - mesto v sútoku Jabbok v Jordán ( príp <.... . trochu na sever) (na súde 7: 22 Tsarera pomenované v Nav 3: 16; 3Tsar 4: 12; 3Tsar 7: ... 46 - Zaretan a 2 Par 4: 17 - Zeredathah) .. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.