Prenos - to je ... Čo je migrácia?

TRANSFER -a; m. 1. na prenos (1. P. 1-8) na prenos (1 číslica). U. Batožina. U. požiaru na inom terči. U. Slová. 2. Razg. Označenie v tvare čiarok, ktorá sa vkladá v mieste deliacej slová (koniec riadku) pre prenášanie druhej časti na druhej linke. 3. Sneh, presunutý od vetra a ležiaci v pruhoch cez cestu. * * * Prevod (French enjambement, doslova - pereshagivaniya.), Extrémnym prípadom nesúladu rozdelenie do poéziou s prirodzeným syntaktickú artikulácie reči, keď syntaktický pauza vo verši alebo hemistich silnejšie ako na konci roka to: "Ak spal na Neve prístaviska letných dňoch. Chytil sa na jeseň. "Breezy vietor dýchal ..." (AS Puškin). * * * PERENOSPERENOS (French enjambement, listy - pereshagivaniya ..), Extrémnym prípade rozporu rozdelenie do poéziou s prirodzeným syntaktickú artikulácie reči, keď syntaktický pauza vo verši alebo hemistich silnejšie ako na konci roka to:

"Akonáhle spal

Nevský mólo. V letnej dni

tendenciu klesať. dýchal

Daždivé vietor ... "(Puškin).

encyklopedický slovník. 2009.