Obchodníci sú ... Čo je obchodovanie?
obchodníkov (Matúš 25: 27) menič peňazí. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.