Jesť je ... Čo je to jesť?
sned'at (43 Ž. : 12, Ž 68: 10, Ž 118: 139, Ján 2: 17) - jesť, vstrebávať.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.