, Ktoré má byť zmätené, je ... Čo treba zamieňať?
smyat'atsya (Ž 39:. 16 PS 82. : 18) - prísť do zmätku, zmätenosti, úzkosti a zmätku.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.