, Ktoré sa majú poctiť, je ... Čo má byť cťou?
spod'obitsya (Lukáš 20: .. 35; cibule 21: 36) -. Hodný , nájsť milosrdenstvo.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.