Biografický slovník

Titov Michael A.

Titov Michael A. - to je ... Čo je Michael A. Titov?
Titov Mikhail Aleksejevič - pozri v článku Titov (rodina hudobníkov-skladateľov).

Biografický slovník. 2000.