Biografický slovník

Timiriazev Dmitry Abramovich

Timiriazev Dmitry Abramovich - A ... Čo je Timiriazev Dmitry Abramovič?
Timiriazev (Dmitry Abramovich) - štatistiky, sa narodil v roku 1837; na konci kurzu na Kyjevskej univerzite nastúpil na ministerstvo financií, kde bol zodpovedný za finančnú štatistiku, ako redaktor indexu objednávok a ročenky ministerstva financií. Vymenovaný za člena Rady ministerstva financií rokoval o obchodných dohodách s Tureckom, Srbskom a Rumunskom. So vznikom Ministerstva poľnohospodárstva a štátneho majetku v roku 1894 bol menovaný členom rady tohto ministerstva, vedúcim oddelenia vidieckej ekonomiky a štatistiky a redaktorom ministerstva Izvestia. Publikovaný "Atlas továrenského priemyslu Ruska" (1873) a "Revízia vývoja hlavných priemyselných odvetví a obchodu v dvadsiatich rokoch od roku 1855 do roku 1874" (1876). V roku 1883, pod jeho hlavnou redakčnou radou, bol uverejnený "Historický a štatistický prehľad priemyslu v Rusku". Timiryazev je zástancom záujmov poľnohospodárstva a remesiel, súpera ultra-protekcionizmu a podporovateľa bimetalizmu.

Biografický slovník. 2000.