Doba spracovania - to je ... Aká je liečba času?

Čistenie vremenioperatsiya znamenia času nahrádza pohybovej rovnice opisujúci vývoj fyzického systému. Pre všetky základné interakcie elementárnych častíc (s jednou výnimkou pozri Kombinovaná parita), inverzia času nemení tvar rovníc pohybu. * VREMENIOBRASCHENIE ADRESA TIME ( T ), časová známka výmena prevádzkových pohybovej rovnice opisujúci vývoj fyzického systému. U všetkých základných interakcií elementárnych častíc (až na jednu výnimku, zobrazí kombinovaná parity ( pozri v kombinácii parity) ..) Čas obrátenie nemení formu pohybových rovníc.

encyklopedický slovník. 2009.