Tisíce Izraela sú ... Aké sú tisíce Izraela?
t'ysyachi Izr'ailevy (Numeri 1:. 16, Num 10:. 36; Dt 33:. 17; 1 Samuel 23: 23. Mikuláš 5: 2) - kmene alebo jednotlivé kmene židovského národa. Toto je to isté slovo v 1 Sam. 10: 19 sa prekladá slovom "kmene". Neskôr boli mestá a lokality, kde žili samostatné kmene (klany) a ich nadriadení sa začali nazývať aj tisíckami (Mk 5: 2 a Mt 2, 6). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.