Myslenie je ... Čo myslíte?

MYSLENIE , MYSLENIE , -y; St. 1. Schopnosť človeka myslieť, zdôvodňovať, robiť závery; špeciálna etapa v procese odrážania objektívnej reality vedomím. Vedecké m. Mozog je orgán myslenia. Vytvoriť m. Abstrakt m. M. osoba. Rýchlosť myslenia. Študovať m. 2. Premýšľať (1 č.). Proces myslenia. Nápadité m. * * * myslenie je najvyššou etapou ľudského poznania. Umožňuje vám získať vedomosti o takýchto objektoch, vlastnostiach a vzťahoch skutočného sveta, ktoré nemožno priamo vnímať v senzorickej fáze poznania. Formy a zákony myslenia sú študované filozofiou, logikou, mechanizmami jej priebehu - psychológia a neurofyziológia. Cybernetika analyzuje myslenie v súvislosti s úlohami modelovania niektorých kogitačných funkcií. * * * Myslenie, najvyššia etapa ľudského poznania. Umožňuje vám získať vedomosti o takýchto objektoch, vlastnostiach a vzťahoch skutočného sveta, ktoré nemožno priamo vnímať v senzorickej fáze poznania. Formy a zákony myslenia sa skúmajú logikou, mechanizmami jej priebehu - psychológia a neurofyziológia. Cybernetika analyzuje myslenie v súvislosti s úlohami modelovania niektorých kogitačných funkcií.

encyklopedický slovník. 2009.