Biografický slovník

Theodosius (názov svätej pravoslávnej cirkvi)

Theodosius (názov svätej pravoslávnej cirkvi) - je ... Čo je Theodosius (meno svätej pravoslávnej cirkvi)?
Theodosius - názov pravoslávnej cirkvi Svätej: 1) Theodosia, mnícha, pôvodom bulharský ktorí pracovali proti Bogomilové a Judaizers; zomrel v Konštantínopole v roku 1362 Pamäť 17. februára. "Život svätého Theodosia, patriarcha opísal Callistus" publikoval v "čítaní Spoločnosti ruskej histórie a pamiatky" (1860, Book 1). 2) Feodosy Glushitsky, Monk, žiak Monk Dionysius, bojoval v 15. storočí. Pamäť 12. októbra. 3) F. Totký, mních, pomenovaný Sumorin. V roku 1554 založil kláštor na mysu medzi riekami, ktoré prúdia do Sukhony; obnovil prvý v okrese Totem Efraimských pústech a založil bratstvo v ňom. On zomrel v roku 1568. Pozostatky Theodosius boli nájdené v roku 1796. V roku 1798 Synod určil osláv sv. Theodosius byť vykonaný všade 28. januára.

Biografický slovník. 2000.