Biografický slovník

Theodore výskytu svalovca

Theodore výskytu svalovca - to je ... Čo je Theodore výskytu svalovca?
Theodore výskytu svalovca - pozri článok Theodore (svätcov pravoslávnej cirkvi.).

Biografický slovník. 2000.