Biografický slovník

Theodore (svätý, pamäť 7 novembra)

Theodore (svätý, pamäť 7 novembra) - A ... Čo je Theodore (svätý, pamäť 7 novembra)?
Theodore (svätý, pamäť 7 novembra) - pozri článok Theodore (svätcov pravoslávnej cirkvi.).

Biografický slovník. 2000.