Biografický slovník

Théby (Michael)

Théby (Michael) - A ... Čo je to Théby (Michael)?
Thebesky (Michael) - kňaz, spisovateľ a prekladateľ. Jeho hlavné práce: "Škótska kazateľ Edward Irving a jeho nasledovníci" (Wiley, 1887); "Učebnice posvätné príbehy Nového zákona" (Wiley, 1897), "Duchovné dary v pôvodnej kresťanskej cirkvi" (Wiley, 1907).

Biografický slovník. 2000.