Teba je ... Čo je Théba?
F'iva (čistý a jasný) (Rimanom 16: 1) - druh služobníka v kostole v Cenchreae, asistent nahor. Pavol, s ktorým zjavne poslal svoju listinu Rimanom veriacim.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.