Encyklopedický slovník

Medzinárodný súdny dvor

Medzinárodný súdny dvor je ... Čo je Medzinárodný súdny dvor OSN?

Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom Organizácie Spojených národov. Vznikla v roku 1945. Rieši právne spory medzi štátmi s ich súhlasom a vydáva poradné stanoviská k právnym záležitostiam. Skladá sa z 15 sudcov volených Valným zhromaždením OSN a Bezpečnostnou radou. Akty na základe štatútu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Charty OSN. * * * MEDZINÁRODNÝ SÚD SPOJENÝCH NÁROD MEDZINÁRODNÝ SÚD, hlavný súdny orgán Organizácie Spojených národov. Vznikla v roku 1945. Rieši právne spory medzi štátmi s ich súhlasom a vydáva poradné stanoviská k právnym záležitostiam. Skladá sa z 15 sudcov volených Valným zhromaždením OSN a Bezpečnostnou radou. Akty na základe štatútu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Charty OSN.

encyklopedický slovník. 2009.