Soľné more ... Čo je to soľné more?
Sol'enoe m'ore (číslo 34: 12) More je slané. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.