Shafrovy - to ... Čo Shafrovy?
Shafrovy - jedna z najstarších ruských šľachtických rodín, čo vedie začiatok potomkom princov Galic North, Vasilij Alexejevič, ktorý žil na konci XIV a začiatkom XV storočia; od neho okrem toho podľa Sametovej knihy, Belkin, Tyayev, Lebedev a Pyžov. V skutočnosti bol predchodcom Š. Fedor Fedorovič, vnuk Vasily Alexejvič, prezývaný "Shafer". Deti a vnúčatá slúžili vo vojvodstvách, správcov a ďalších. Rod Sh. Bol zaznamenaný v VI. Časti genealogických kníh Vladimír a Kostroma gubernias. Erb je zahrnutý v 9. časti generálnej pamiatky.

Biografický slovník. 2000.