Encyklopedický slovník

Ruská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Ruská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je ... Čo je ruské združenie pre medzinárodnú spoluprácu?

Ruská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (RAMS), združenie verejných organizácií. Vytvorený v roku 1992 Zväzu sovietskych spoločností pre priateľstvo so zahraničím (USSF) (založená v roku 1958, v 1925-58 Voksa - VOC). Ústredná rada v Moskve.

encyklopedický slovník. 2009.