Encyklopedický slovník

Rostov povstanie 1071

Rostov povstania 1071 - toto ... Čo Rostov povstania v roku 1071?

Rostovské povstanie 1071 je spôsobené hladom v Rostove veľký a Beloozero. Viedli ho magi, ktorí spáchali rituálne vraždy miestnej šľachty a rozdávali zásoby chleba obyvateľstvu. Potlačil Jan Vyshatich.

encyklopedický slovník. 2009.