Encyklopedický slovník

Portugalská Revolution of 1820

Portugalská revolúcia 1820 - to je ... Aký je portugalský revolúcia v roku 1820?

Portugalská revolúcia 1820V August-september 1820 po povstaní v Porte a Lisabone, sila bola sústredená v rukách Dočasná junta. Oni boli zvolaní Cortes, ktorý v januári 1821 prijalo ústavu vzoru Cadiz ústave 1812. V máji 1823 revolučné sily utrpel porážku, ktorá označila začiatok obdobia liberálnych vojen. * Portugalský revolúcia 1820PORTUGALSKAYA revolúcia 1820, v auguste - septembri 1820 po povstaní v Porte a Lisabone, sila bola sústredená v rukách dočasnej junty. To bolo vytvorené v Cortes, ktorý v januári 1821 prijalo ústavu vzoru Cadiz ústave 1812. V máji 1823 revolučné sily utrpel porážku, ktorá označila začiatok obdobia liberálnych vojen.

encyklopedický slovník. 2009.