Encyklopedický slovník

Zmluva Paríža 1947

Zmluva Paríža 1947 - je ... Čo je zmluva v Paríži v roku 1947?

Parížska zmluva 1947mezhdu štátov - víťazmi 2. svetovej vojny a bývalých spojencov Nemecka v Európe - Taliansku, Bulharsku, Maďarsku , Rumunsku a Fínsku. Podpísanú dňa 10. februára, nadobudla platnosť 15. septembra 1947. Hlavné sekcie zmlúv týkajúcich sa teritoriálnych, politických, vojenských a ekonomických otázok reparácií a reštitúcií. Všetky parížske mierové zmluvy, s výnimkou zmluvy s Fínskom (ktorá nebola obsadená), umožnili stiahnutie okupačných síl. * * * Zmluva Paríža 1947PARIZHSKIE mierová zmluva v roku 1947, medzi štátmi - víťazmi 2. svetovej vojny a bývalých spojencov Nemecka v Európe - Taliansku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a vo Fínsku. Podpísané 10. februára nadobudla platnosť 15. septembra 1947. Hlavné sekcie zmlúv týkajúcich sa teritoriálnych, politických, vojenských a ekonomických otázok reparácií a reštitúcií. Všetky parížske mierové zmluvy s výnimkou zmluvy s Fínskom (ktorá nebola obsadená) umožnili stiahnutie okupačných síl.

encyklopedický slovník. 2009.