Encyklopedický slovník

Mosskaya Convention 1814

Mosskaya Convention 1814 - to ... Čo Mosskaya konvencie v roku 1814?

Mosskaya Convention 1814podpisana v Moss (Moss, Nórsko) po invázii švédskych vojsk v Nórsku, nerozpozná zmluvu Kieli v roku 1814. V skutočnosti nastavte švédsko-nórsku úniu. * * * MOSSKAYA 1814MOSSKAYA dohovor Dohovor 1814 podpísaný v Moss (Moss, Nórsko) po invázii švédskymi vojskami v Nórsku, nerozpozná zmluvu Kiel, 1814. V skutočnosti založil švédsky-nórsky odbor.

encyklopedický slovník. 2009.