Mil plain - je to ... Čo je Mil plain?

Mil'skaya Plain (Mil'skaya stepa), na pravom brehu rieky. Kura, v Azerbajdžane. Suché stepy, polopusty. Zavlažované poľnohospodárstvo. Chov zvierat. * * * MIL'SKI RAVNINAMILSKAYA PLAIN (Mil'skaya stepa), na pravom brehu rieky. Kura, v Azerbajdžane. Suché stepy, polopusty. Zavlažované poľnohospodárstvo. Chov zvierat.

encyklopedický slovník. 2009.