Encyklopedický slovník

Andréov odkaz

Posol Andrého je ... Čo je posol Andre?

Messager André (Messager) (1853-1929), francúzsky skladateľ, dirigent, klavirista, organista. Vedený v Parížskej opere (v rokoch 1907-14 aj režisér) av iných divadlách; 23 opery a operety, 10 baletov, kantáty, inštrumentálne a iné diela.

encyklopedický slovník. 2009.