Zmluva Melno - to ... Čo meln svet?

meln mirdogovor veľké vojvodstva Litvy a Poľska a nemeckých rytierov (podpísané 27. septembra 1422 na brehu jazera Mielno). Rád nakoniec opustil Samogitia a litovský Zanemanya, ponechajúc región Memel a poľské Pomoransko. * * * WORLD meln MIRMELNSKY, zmluvy veľkovojvodstvo Litvy a Poľska a nemeckých rytierov ( cm. Rád nemeckých rytierov) (podpísané 27. septembra 1422 na brehu jazera Mielno). Objednať nakoniec vzdal Samogitia ( cm. Samogitia) a litovský Uznemune, držať región Klaipeda a poľského Pomoranska.

encyklopedický slovník. 2009.