Korobkovs sú ... Čo sú korobkovia?
Korobkovs je ruská šľachtická rodina. Bojarov syn Michaila Korobkova získal majetky v roku 1688. Rod Korobkov je zaradený do časti vI genealogickej knihy Kurskskej provincie.

Biografický slovník. 2000.