Hetofág je ... Čo je Hethofat?
Hetofanthian (1 Chr 11,30) - Netofatit.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.