Gulf of Oman - to je ... Čo je Ománskeho zálivu?

Omán aspik severozápadne od Arabského mora. Pripojte Hormuzského prielivu do zálivu. Dĺžka cca 450 km, šírka až 330 km, hĺbky až 3694 m prístav - .. Muscat (Omán) * * * Oman ZALIVOMANSKY záliv, záliv na severozápadu Arabského mora ( zobraziť Arabského mora.) Pripojte Hormuzského prielivu ( zobraziť .. > Hormuz) s Perzského zálivu ( cm Gulf) dĺžku asi 450 km na 330 km šírky, hĺbky až 3694 m Port -... muškátová (

cm <99. . 9> Muscat (kapitál)) (Omán) Collegiate Dictionary, 2009 <- 1 -.!>