Gelgudy sú ... Čo sú Gelgoods?
Gelgudy - Litovský šľachtický rod, erb działosza erb. Ich predkovia, Balzer Gelgud, vlastnili majetky v kniežatskom kniežatstve (1621); Mikhail Gelgud bol maršálom vonku litovského (1793).

Biografický slovník. 2000.