Ershovs sú ... Aké sú Ershovs?
Ershovs sú ruské šľachtické rodiny. Najstarší z nich pochádza z polovice 16. storočia a je zaradený do prvej časti genealogickej knihy provincie Vitebsk. VL

Biografický slovník. 2000.