Biografický slovník

Endronikovy

Endronikovy - je to ... Čo Endronikovy?
Endronikovy - kniežací rodina gruzínskeho pôvodu, vedie začiatok Dmitry a Zurab Dzhanua Merabovichey E., ktorý ho povýšil k dôstojnosti tohto gruzínskeho kráľa Šalamúna za zásluhy v roku 1650, Rhode Najvyšší schválený v kniežacom dôstojnosti v roku 1850 a zapísaná do obchodného v časť genealogickej knihy Tiflis gu Bernier.

Biografický slovník. 2000.