Encyklopedický slovník

Kompletné zbierka zákonov

Kompletné zbierka zákonov - Čo je to ... Kompletné Zbierka zákonov?

Complete Collection zakonovRossiyskoy Empire. 1. vydanie 1830 vyrábané pod vedením MMSperanskii, viac ako 30 tisíc. Legislatívne akty od roku 1649 do 12. decembra 1825, 45 zväzkov. 2. vydanie, ročne v rokoch 1830-84, viac ako 60 tisíc legislatívnych aktov od 12. decembra 1825 do 28. februára 1881, 55 zväzkov a indexov. 3. ročník, ročne až do roku 1916, viac ako 40 tisíc legislatívnych aktov od 1. marca 1881 do konca roka 1913, 33 zväzkov.

encyklopedický slovník. 2009.