Encyklopedický slovník

Rakúskej akadémie vied

Austrian Academy of Sciences - je ... Čo je rakúska akadémie vied?

Rakúska akadémia bola založená v roku 1847 vo Viedni. V roku 1998 bolo okolo 140 riadnych členov, viac ako 400 príslušných členov, 19 čestných členov; 18 inštitútov, viac ako 40 vedeckých komisií. * * * RAKÚSKA AKADEMIA Naukauská akadémia vied založená v roku 1847 vo Viedni. V roku 1991, cca. 120 riadnych členov, 70 korešpondentov, 20 čestných členov, 16 inštitútov, cca. 40 vedeckých komisií.

encyklopedický slovník. 2009.