Encyklopedický slovník

Peace Augsburg v roku 1555

Mier Augsburg 1555 - to je ... Čo je Peace Augsburg v roku 1555?

Peace Augsburg 1555mezhdu nemeckých protestantských kniežat a cisára Svätej ríše rímskej "" Charles v (po uzavretí mieru vzdal). Dokončil sériu vojen medzi katolíkmi a protestantmi. Stanovil právo kniežat určiť vieru svojich subjektov (v princípe: "Ktorá krajina, ktorá a viera") uznala luteránstvo za oficiálne náboženstvo (spolu s katolicizmom).

encyklopedický slovník. 2009.