Encyklopedický slovník

Augsburg League 1686

Augsburg League 1686 - toto ... Čo Augsburg League v roku 1686?

Augsburg League 1686soyuz uzavreté v Augsburg Holandsku, cisár z "Svätej ríše rímskej", Španielsku, Švédsku, Bavorsko, Falckého, Saska, s cieľom zastaviť územnej francúzskej dobytie na Západe Europe. Augsburg League, ku ktorému v roku 1689 pripojil Anglicku bol vo vojne s Francúzskom v 1688-1697 (pozri. Palatine Dedičstvo) končí svet Risvikskim 1697.

Collegiate Dictionary. 2009.