Arapova - to ... Čo Arapova?
Arapova, starý ruský šľachtický rod, pochádzajúci z Petera Andrejevič, ktorý žil na konci XVI storočia a ktorý vlastnil majetok v okrese Murom, ktorý v roku 1628 bol daný jeho synov, Murom provinčné vladyckého - Theodore a Athanasius, zakladatelia dvoch hlavných vetiev šľachte Zo staršej pobočky Došlo - (. Cm) bývalý Moskve šéf polície Nikolaj lustinovich A. Lieutenant-generál Alexander A. a A. rozumnej Nikolajeviča. Rhode zaznamenaný v VI časti rodokmeni kníh provincií: Simbirsk, Penza a Tambov.

Biografický slovník. 2000.