Tevety sú ... Čo je Tevetz?
Tev'ets (Sudcov 9: 50; 2 Samuel 11: 21 ..) - opevnené mesto v dedičstva Efraim. Predpokladá sa, že na jeho mieste je teraz dedina tuby v severo-východ od Nábulus (Síchemu).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.