Biografický slovník

Ternovskii Alexander

Ternovskii Alexander - to je ... Čo Ternovskii Alexander?
Ternovský (Alexander Sergejevič, zomrel v roku 1877) - Archpriest v Moskve. Napísané "Zdôvodnenie, že Emmanuel, o ktorom hovorí prorok Izaiáš v kapitole 14, vii, je Mesiáš Ježiš" (Moskva, 1836).

Biografický slovník. 2000.