Biografický slovník

Terminskaya Monika

Terminskaya Monica je ... Čo je Terminskaya Monica?
Terminskaya (Monica) - slávny klavirista, jeden z najlepších študentov A.G. Rubinshteina. Narodil sa v roku 1850. Dostala hudobnú výchovu na Konzervatóriu v Petrohrade. Nedávno sa venovala výučbe, ale niekedy koná v koncertoch s veľkým úspechom. T. napísal niekoľko malých diel, väčšinou románov, z ktorých romantika je široko používaná: "Ak by vedeli iba malé kvety."

Biografický slovník. 2000.