Biografický slovník

Terekhovsky Martin Matveyevich

Terekhovsky Martin Matveyevich - je to ... Čo Terekhovsky Martin Matveyevich?
Terekhovsky (Martin Matveyevich, 1740-1796) - An anatóm, rodák Little Rusku. Študoval na Kyjevskej teologickej akadémii. Lekár bol vyrobený (1765) z Petrohradskej pozemkovej nemocnice, získal doktorát v Štrasburgu v roku 1775; po návrate od roku 1777 získal právo na prax a titul docent. V roku 1779 prečítal anatómiu v zemianskej nemocnici v Petrohrade. V roku 1783 bol menovaný profesorom a čítal okrem anatómie aj botaniku. V roku 1785 bol vyslaný do zahraničia spolu s Dr. Shmulianskym na prehliadku vyšších zdravotníckych škôl; návrat do r. 1787, čítanie botaniky a chémie s lekárňou. Publikované: "Opis ochorenia, často postihne armády, s pravidlami, ako sú tieto neuzdravil" (v preklade z latinčiny, St. Petersburg, 1778, 2. vydanie, 1788), "De vermibus infusoris-de Chao Infusat." (práca, Štrasburg, 1775) a ďalšie. Užíval som si univerzálny rešpekt, ako vedec a mimoriadne pracovitý profesor. Vo veciach vysokej školy sa aktívne podieľal a na zvyšok svojho života bol čestným členom.

Biografický slovník. 2000.