Teraphim je ... Čo je terafim?
teraf'im (súd 17: 5.; súd 18: 14, 17,. 20; 4Tsar 23: 24; Ez 21: 21; Oc 3: .... 4; Zech 10: 2), - idol, ktorý mal ľudskú postavu (1 Samuel 19: 13 a 16) a pre čítanie domáce boha (Gen. 31: .. 19 - 35).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.