Tehinna je ... Čo je Tehinna?
Teh'inna (milosti) (1 chron. 4: 20) - jeden zo synov (deti) Eshton pokolenia Júdu, zakladateľ a vedúci mesta Náchašov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.