Biografický slovník

Teelev Alexander P.

Teelev Alexander Petrovič - A ... Čo je Teelev Alexander Petrovič?
Teelev (Alexander, 1779 - 1847) - generál pechoty. V rokoch 1797 až 1805 sa podieľal na tvorbe topografických prieskumov starého Fínska. V rokoch 1805 až 1807 bol na veľvyslanectve v Číne, kde určil astronomické postavenie mnohých miest. na ceste späť do Ruska si vzal veľkú časť Sibíri svojím okom. V roku 1807 sa pán ... zúčastnil na boji proti francúzskym ľuďom v rokoch 1808 - 1809 v švédskej vojne. V roku 1811 zostavil atlas časti Sibír a čínskeho mongolského kráľovstva. V bitke pri Drážďanoch (1813) bol zranený. V roku 1830 menoval vedúceho 2. pešej divízie, s ktorým sa podieľal na kampani proti poľským rebelom. Po skončení svojho života bol asistentom fínskeho generálneho guvernéra.

Biografický slovník. 2000.