Encyklopedický slovník

Szigeti József (Joseph)

Szigeti József (Joseph) - to je ... Čo je Szigeti József (Joseph)?

Szigeti József (Joseph) (Szigeti) (1892 - 1973), maďarský huslista. Študent E. Khubai. On cestoval v mnohých krajinách (v ZSSR v rokoch 1924-37). On žil vo Švajčiarsku, Francúzsko, od roku 1940 - v Spojených štátoch. Prepisy pre husle.

encyklopedický slovník. 2009.