Encyklopedický slovník

Syntetické účtovníctvo

Syntetické účtovníctvo je ... Čo je syntetické účtovníctvo?

Syntetický uchotobobschonnoe odráža v peňažných nákladov obdobných ekonomických zdrojov a ich zdrojov a podnikových procesov. Vykonáva sa na základe syntetických účtov účtovníctva. * SYNTHETIC UCHETSINTETICHESKY REGISTRÁCIA, zovšeobecnený odraz v menovej nákladovo homogénnych ekonomické prostriedky, ich zdrojov a ekonomických procesov. Je založená na syntetických účtoch.

encyklopedický slovník. 2009.