Encyklopedický slovník

Syntézny plyn

Syntézny plyn je ... Čo je syntézny plyn?

syntézou z CO gazsostoit (40-60%) a h 2 (30-50%). Získava sa konverziou prírodného vykurovacieho plynu s vodnou parou a O 2 , ako aj splyňovaním palív. Suroviny na výrobu vodíka, uhľovodíkov, metanol a ďalšie. * GAZSINTEZ SYNTÉZA-GAS pozostáva z CO (40-60%) a H 2 (30-50%). Získava sa konverziou prírodného vykurovacieho plynu s vodnou parou a O 2 , ako aj splyňovaním palív. Suroviny pri výrobe uhľovodíkov, metylalkohol atď.

Encyklopedický slovník. 2009.